GAZ-SYSTEM S.A. na Światowych Dniach Morza i Kongresu Morskiego

Podczas Światowych Dni Morza i Kongresu Morskiego nasze piękne Hostessy Hostamo obsługiwały stoisko Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – firmy strategicznej dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Jednym z projektów GAZ-SYSTEM S.A. jest Baltic Pipe – projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku.

Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach.

Jednocześnie Projekt Baltic Pipe umożliwi dostawy gazu z Polski na rynek duński i szwedzki.

 

Akcje promocyjne dla GAZ-SYSTEM w Warszawie

 

Już dwie wspaniałe akcje dla GAZ – SYSTEM za nami!

27.05.2018 roku mogliście nas spotkać na Terenie Multimedianego Parku Fortann w Warszawie, a 09.06.2018 roku byliśmy obecni na Stadionie Narodowym.

Nasze uśmiechnięte animatorki informowały odwiedzających nt. działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych, rozdawały balony z helem oraz inne atrakcyjne gadżety.

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.


Call Now Button