GAZ-SYSTEM S.A. na Światowych Dniach Morza i Kongresu Morskiego

Podczas Światowych Dni Morza i Kongresu Morskiego nasze piękne Hostessy Hostamo obsługiwały stoisko Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – firmy strategicznej dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Jednym z projektów GAZ-SYSTEM S.A. jest Baltic Pipe – projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku.

Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach.

Jednocześnie Projekt Baltic Pipe umożliwi dostawy gazu z Polski na rynek duński i szwedzki.

 

Call Now Button